Türkçe English

WHO IS DR. KORAY KARABEKİROĞLU?

Yeni: The has a private office in Samsun/ Turkey
For more information Call: +90.555.7364433 or +90.362.4280043...He was born in August, 1977 in İstanbul. He started primary school in Istanbul and finished in Finike/Antalya. After he graduated Antalya Anatolian High School in 1994, he passed the examination to enter university with the highest degree for Marmara University, School of Medicine. He graduated the university in 2000. He became a child and adolescent psychiatry specialist in Marmara University in 2005. Then he moved to Samsun Ondokuz Mayıs University and he became a professor in 2016.

Recently, he works in the Ondokuz Mayis University. He is married and he has two children. He speaks English and Italian, besides Turkish.

Scientific Work: (June 2016) More than 70 research articles, and more than 120 congress reports. His articles are particularly accumulated in infant and toddler mental health, neurodevelopmental disorders, and training in child psychiatry. He has published 11 books based on family guidance.

His books: (June 2016)

 • Baba Olmak: Babanın Ruhsal Rehberi , Say Yayınları, (392 sayfa), Birinci baskı, İstanbul, 2015 [ISBN: 978-605-02-0477-3]
 • Beni Hiç Anlamıyorsun: Ergen Ruh Sağlığı , Say Yayınları, (312 sayfa), Birinci baskı, İstanbul, 2014 [ISBN: 978-605-02-0367-7]
 • Gençlik Başımda Duman: Ergenin Ruhsal Gelişimi , Say Yayınları, (304 sayfa), Birinci baskı, İstanbul, 2014 [ISBN: 978-605-02-0324-0]
 • Çocuğun Ruhsal Gelişimi , Say Yayınları, (160 sayfa), Birinci baskı, İstanbul, 2013 [ISBN: 978-605-02-0280-9]
 • Bebeğime Nasıl Davranmalıyım? , Say Yayınları, (272 sayfa), Birinci baskı, İstanbul, 2013 [ISBN: 978-605-02-0221-2]
 • Bebeğin Ruhsal Gelişimi , Say Yayınları, (231 sayfa), Birinci baskı, İstanbul, 2013 [ISBN: 978-605-02-0219-9]
 • Bebek Daha Doğmadan , Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:17, (104 sayfa) Samsun, 2012 [ISBN: 978-605-87130-4-8]
 • Aman Dikkat: Dikkat ve Öğrenme Sorunları , Say Yayınları, (424 sayfa), İstanbul, 2012 [ISBN: 978-605-02-0069-0]
 • Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım? , Say Yayınları, (400 sayfa), İkinci baskı, İstanbul, 2011 [ISBN: 978-975-468-925-9]
 • Anne-Babalar İçin Ergen Ruh Sağlığı Rehberi , Say Yayınları, (448 sayfa), Birinci baskı, İstanbul, 2009 [ISBN: 978-975-468-851-1]
 • Anne-Babalar İçin Bebek Ruh Sağlığı Rehberi , Say Yayınları, (456 sayfa), Birinci baskı, İstanbul, 2009 [ISBN: 978-975-468-785-9]

  Awards (June 2016)

 • 2012. TÜBA-GEBİP’e [Türkiye Bilimler Akademisi- Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı] Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından 2012 yılı resmi adayı gösterilme
 • 2010. Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü
 • 2010. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay En İyi Araştırma Posteri Üçüncülük Ödülü.
 • 2008. Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu Genç Bilim Adamı Ödülü.
 • 2008. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi En İyi Araştırma Makalesi Ödülü.
 • 2008. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay En İyi Araştırma Posteri Üçüncülük Ödülü.
 • 2007. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay En İyi Araştırma Posteri İkincilik Ödülü.
 • 2007. Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay En İyi Araştırma Posteri Üçüncülük Ödülü.

  For a detailed CV click here...

 • Grants and scholarships (June 2016)

 • 2013. “Kronik Tik Bozukluğu ve Tourette Sendromu Tanısı Konulan Çocuklarda Regulatuar T Hücre Düzeyleri ve Semptom Alevlenmeleri İle İlişkisinin İncelenmesi” Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2012 Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Programı, Proje Yöneticisi, 2013. PYO.TIP.1904.13.009 [11.990,56 TL]
 • 2012. 17. Ergen günleri. Düzenleme Kurulu Başkanı, 6-8 Aralık 2012, Samsun (ulusal kongre) (Bu kongre TUBITAK 2223 Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı tarafından desteklenmiştir. Ayrıca, bu kongre Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1923) BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı tarafından da desteklenmiştir.)
 • 2012. OMÜ Uluslararası Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı (1921): IACAPAP [Uluslar arası Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birliği] kongresine katılım bursu. Paris 21-25 Temmuz, 2012. Fransa
 • 2012. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Bursu [Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) bulunan çocuklarda korpus kallosumda meydana gelen değişikliklerin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile niceliksel incelenmesi]
 • 2012. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Bursu [Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı konulan ve metilfenidat tedavisi başlanması kararı verilen çocuklarda tedavinin serum ghrelin düzeyleri üzerine olan etkisinin incelenmesi]
 • 2011. Türkiye Psikiyatri Derneği- Samsun-Sinop Şubesi tarafından destek [Çocuklarda Tourette Sendromu (TS) ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ile alerjik hastalıkların ilişkisi]
 • 2010. IACAPAP tarafından Donald Cohen Burs Programı. (Çin)
 • 2010. Türkiye Psikiyatri Derneği- Samsun-Sinop Şubesi tarafından destek [Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklarda Semptomlar ile Serum Demir ve Ferritin Düzeyleri Arasındaki İlişki]
 • 2008. TÜBİTAK-Sosyal ve Beşeri Bilimler- Projesi, 107K501, Proje Yöneticisi [Türkiye’nin Erken Çocukluk Dönemi (1-3 Yaş) Ruh Sağlığı Profilinin Belirlenmesi]
 • 2006. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Bursu [Şizofren ebeveynlerin ve çocuklarının beyin MRI ve klinik özellikleri- Dört yıllık izlem çalışması]
 • 2006. Berlin Tıp Fakültesi tarafından 6. Berlin Yaz Okulu: “Bir bilim olarak psikiyatri” Bursu.
 • 2004. ESCAP (Avrupa Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birliği) ve IACAPAP (Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birliği) Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Avrupa Araştırma Semineri Bursu.
 • 1997. İstanbul İtalyan Kültür Enstitüsü tarafından İtalya’nın Floransa kentinde İtalyanca dil eğitimi bursu;


  Other activities (Temmuz 2015 itibariyle)
 • Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2010- )
 • Bebek Ruh Sağlığı DErneği Yönetim Kurulu üyesi (2012- )
 • Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Bebek Ruh Sağlığı Komisyonu başkanı (2010- )
 • E-COST (Avrupa Birliği Çalışma Grupları) Tourette Sendromu Çalışma Grubu üyesi
 • 2002-2005 yılları arasında, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği asistan komisyonu başkanlığı yaptı.
 • Bu süre içinde 2002’de Romanya, 2004’de İngiltere ve 2005’de İstanbul’da yapılan Avrupa Psikiyatri Asistanları Federasyonu (APAF/EFPT) yıllık forumlarında Türkiye’yi temsil etti.
 • Ayrıca, 2004 ve 2005 yıllarında APAF çocuk Psikiyatrisi Asistanları Avrupa Temsilciliği ve
 • 2005’de İzlanda’da, 2006’da Polonya’da gerçekleşen UEMS (Avrupa Tıp Uzmanlıkları Birliği)-CAP (çocuk ve Ergen Psikiyatrisi) yıllık toplantılarında gözlemcilik yaptı.
 • 14 uluslar arası hakemli psikiyatri dergisinde hakemlik yapmaktadır.
 • Öte yandan, halen http://www.cocukhayat.com isimli, temel olarak çocuk psikiyatrisi ile ilgili internet sitesinin kurucusudur ve yöneticiliğini yapmaktadır.

  For a detailed CV click here...

 • RECENTLY


  COUNTRIES HE VISITED
  Almanya (2005/06/10)
  Amerika B.D. (2015)
  Andorra (2016)
  Arnavutluk (2015)
  Avusturya (2010)
  Belçika (1998, 2002)
  Birleşik Arap Emirlikleri (2008)
  Bosna Hersek (2006)
  Bulgaristan (2001)
  Çek Cumhuriyeti (2010/11/16)
  Çin Halk Cumhuriyeti (2010)
  Danimarka (2014)
  Estonya (2011)
  Fas (2002)
  Finlandiya (2011)
  Fransa (1998, 2002/12/16)
  Gürcistan (2014)
  Hırvatistan (2006/10/15)
  Hindistan (2005)
  Hollanda (1998, 2002)
  İngiltere (2004)
  İspanya (2002/16)
  İsveç (2014)
  İsviçre (2010)
  İtalya (1997/98, 2002/04/10)
  İzlanda (2005)
  KKTC (1993/95, 2011/13)
  Karadağ (2015)
  Kosova (2015)
  Liechtenstein (2010)
  Lüksemburg (1998)
  Macaristan (2003)
  Makedonya (2015)
  Malezya (2005)
  Mısır (2003)
  Monako (1998, 2002)
  Nepal (2005)
  Polonya (2006)
  Portekiz (2002)
  Romanya (2002)
  Rusya (2011)
  Singapur (2005)
  Slovakya (2010)
  Slovenya (2010)
  Tayland (2005)
  Türkiye (Her yıl)
  Vatikan (1998)
  Yunanistan (1998, 2011/15)


  BOOKS OF DR. KORAY KARABEKİROĞLU
  INFANT MENTAL HEALTH
  ADOLESCENT MENTAL HEALTH
  CHILD MENTAL HEALTH
  LEARNING AND ATTENTION
  PRENATAL
  DEVELOPMENT OF THE BABY
  INFANT MENTAL HEALTH- II
  DEVELOPMENT OF THE CHILD
  DEVELOPMENT OF THE ADOLESCENT
  ADOLESCENT MENTAL HEALTH- II
  MENTAL GUIDE FOR THE FATHER


  En iyi 1024x768 çözünürlükte görüntülenir... Türkçe Anasayfa English Home Page
  Bu sitede yer alan yazıların her türlü yayın hakkı Dr. Koray Karabekiroğlu'na ait olup; kendisinden Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre yazılı izin alınmadan söz konusu yazıların herhangi bir bölümü veya tamamı iktibas edilemez veya herhangi bir usul ile çoğaltılamaz. Kaynak göstermek ve bilimsel kurallara riayet edilmek kaydı ile alıntı yapılması mümkündür.

  Çocuk ve Hayat üzerine her şey için tıklayın

  Web sitesi: Koray Karabekiroglu